Tez Nasıl Hazırlanır

Tez Hazırlama Aşamaları Nelerdir. Tezde Olması Gereken Kısımlar

 

Tez Yazımı Çalışmaları Bir Bütündür Kapak Kısmından Kaynakça Kısmında Kadar Aralarda Bir Sürü Aşama Vardır Bunları Yazımızın İlerleyen Kısmında Görebilirsiniz.

Her Çalışmada İstenenler Değişkenlik Gösterebilmektedir. Analizli ve Analizsiz Tez çalışmalarında Değişkenlik Bulunmaktadır.

 

Tezde Olması Gereken Bölümler;

 

Dış kapak tasarımı; Üniversite Tezlerinde Yazım Kılavuzunda İstenen İlk Kapak Aşamasıdır. Tezi Hazırlayan Kişinin İsmi Soyismi, Öğrencinin Danışmanına Ait Genel Bilgiler, Çalışmanın Tez Konusu Gibi Detaylara Yer Verilir.

İç kapak tasarımı; İç Kapak Dış Kapakdan Sonra Gelen ve Artık Teze Girişin Başlangıcını Gösteren Kısımdır.

Önsöz; Tez Çalışmasını Hazırlayan Kişinin Duygu ve Düşüncelerini Anlatan Bölüm Olarakda Nitelendirebiliriz.

İçindekiler; Çalışmanın En Önemli Kısmı Olduğunu Söylemek İsterim Bunun Nedeni Kaynak Taraması Sonucu Ortaya Çıkan İçindekiler Kısmı Çalışmanın İçeriğini Anlatan Başlıkların Bulunduğu Bölümdür

Giriş; Çalışmanın İlk Bilgi Verildiği Kısa Bir Bölüm Olarak Adlandırabiliriz.

Genel bilgiler; tez konusuyla ilgili araştırmalara belli bir düzen içinde yer verilir.

Sonuç ve Öneriler; Hazırlanan Tez Yazım Çalışmasından Çıkarılan Sonuç Bölümüdür. Burda Kişisel Olarak Kişinin Sunduğu Önerilerde Bulunabilmektedir.

Özet; Tez Yazım Çalışmasının Genel Bilgilerinin Kısa Bir Anlatım İle Bilgi Verilmesi Kısmıdır

Kaynakça; Kaynak Taraması Sonucu Ulaşılan Kaynakların Detaylı Bir Biçimde Gösterilme Bölümüdür

Ekler; Tez Çalışması İçerisinde Geçen Resim vb Kısımların Ek Olarak Adlandırılarak Çalışmanın Ek Bölümünde Gösterilme Biçimidir

Özgeçmiş; Tezi Hazırlayan Kişinin Geçmiş Hayattaki Yaşadığı Tecrübe Kısmının Geçtiği Bölümdür

Abstract: Tez Çalışmasında Yazılan Özet Kısmın İngilizceye Çevrilmiş Halidir.

Kısaltmalar Listesi: Çalışma İçerisinde Geçen Kısa Adların Detaylı Bir Şekilde Açıklandığı Bölümdür

 

Aşağıda Yer Alan Kısımlar İse Analiz Çalışmalarında Olan Kısımlardır. Fakat Analiz Yapılırken Her Çalışmada Olucak Diye Bir Durum Yoktur. Hocanın İstemesi Durumunda İstenilen Kısımları Tarafımıza Belirtmeniz Gerekmektedir. Aksi Durumda Genel Olarak Eklenilmesi Gerek Standart Bölümler Eklenir

 

Araştırmanın Konusu; Burda Konu Belirtimini Hangi Kritelerlere Göre Seçtiğimizi Anlattığımız Kısımdır

Araştırmanın amacı; 5N1K sorularına bu alanda yer verilir ve çalışmaların niteliği hakkında bilgilendirme yapılır.

Hipotezler; araştırmanın başında tez konusuyla ilgili olan hipotezlere yer verilir ve içeride bu bilgilerle ilgili önerilen çözümlere de yer verilir.

Varsayımlar; bu bölümde araştırmanın süreç ve sonucunun etkileneceği konular hakkında düşünceler paylaşılır.

Araştırmanın önemi; konuyla ilgili yapılacak çalışmaların insan hayatına katkılarına yer verilen bölümdür.

Tanımlar; konuyla ilgili araştırmalarda kullanılan terim sözcüklere ve açıklamalarına alfabetik olarak değinilir.

Tez hazırlığında kullanılan gereçler; araştırmada kullanılan ve kabul görmüş yöntemler hakkında bilgiler verilir.

Örneklem; araştırmada kullanılan örneklemin nasıl seçildiği ve nerelerde kullanılacağı açıklanır.

Süre ve imkânlar; araştırmayla ilgili baştan sona kadar kullanılacak işlemler ve maliyet analizi bu bölümde yer alır.

Bulgular; araştırmalar boyunca elde edilen bilgilere yer verilir.

Tartışma; en çok kaynak kullanılan bu bölümde elde edilen verilerle geçmiş bilgiler üst üste oturtularak farklı yönler tespit edilir.