Bitirme Projesi

Bitirme projesi öğrencilerin üniversiteden mezun olmadan önce, mezun olmak için verdiği son sınavdır. Son sınıfın ikinci yarısında proje hocalarından aldıkları bir ödevdir. Bu proje mezuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Amacı, okumuş olduğu üniversitenin ona ne kazandırdığını ve hayal gücünün ya da üniversitedeki kazanımlarının neler olduğunu anlamaktır. Aslında öğrencinin neler kazandığını düzenli bir çalışmayla neler hazırlayabileceğinin bir göstergesidir.

Günümüzde her üniversite öğrencisinin son sınıfa geldiğinde vereceği bir sınav olan bitirme projesi üniversite hayatının sona geldiğinin göstergesidir. Bu sınavda verilen önemli bir imtiyaz vardır. Öğrenci proje konusunu kendi seçebilir. Bu durum da öğrencinin avantajlı bir şekilde projeye başlamasını sağlayacaktır. Bunun dışında diğer bir imtiyaz ise isterse öğrenci öğretmeni kendi seçebileceği gibi öğretmen de bitirme projesi vermek için öğrencisini seçebilir. İki seçenek de öğrencinin başarılı olması için avantajlı olacağı seçeneklerdir. Seçim yapan öğrenci ise kendisine gerçek anlamda yardımcı olacak, yol gösterecek projede öğrenciyi zirveye taşıyacak bir öğretmenle çalışma şansı yakalayabilir.. Diğer seçeneği düşünürsek öğretmen proje için öğrenciyi seçerse belirttiğimiz gibi öğrencinde bir ışık görmüştür ya da öğrenci kendini seçilmiş öğrenci olarak görüp verilen projeyi layıkıyla yerine getirecektir. Hocayla bu kadar yakın bir iletişim içinde olması da verilen projede başarılı olması konusunda etkili olacaktır. Üniversitede okuyan her öğrenci, bu projeden sorumludur ve göstereceği başarı, notunu tam almasını ve yıllarca dirsek çürütüp binbir cefa ile bitirme aşamasına geldiği üniversiteyi başarılı bir şekilde sonlandırması konusunda yardımcı olacaktır.

BİTİRME PROJESİ YAPARKEN İZLENECEK ADIMLAR

  • Projeye başlamadan önce yapılması gerekenlerin başında danışman hocanın seçimi

gelmektedir. Proje sürecinde karşılaşılan sıkıntılar ile birebir ilgilenecek, öğrencinin bilgileri ile kendi deneyimlerini harmanlayabilecek ve alanında oldukça deneyim sahibi olan bir danışman hoca seçmek, öğrencinin bilgilerini olumlu yönde etkileyecek ve başarılı bir bitirme projesi hazırlaması konusunda ilk aşamayı gerçekleştirmiş olacaktır.

  • Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de konu seçiminin öğrenciye bırakılıp

bırakılmadığı ve eğer konuyu öğrenci seçecek ise bu konuda iyi karar vermesidir. Eğer konuyu seçme hakkı öğrenciye bırakılırsa bu durum, öğrenci için büyük önem ve avantaj sağlayan bir husus olacaktır. Belirleyeceğiniz konuya daha rahat hakim olabilirsiniz ya da hakim olduğunuz bir konuyu seçebilirsiniz. Hakim olunan bir konunun seçilmesi, kişinin bitirme projesi hazırlama sürecinde daha rahat bir şekilde konuyu sunmasına olanak sağlayacaktır.

  • Aşamalardan bir diğeri de konu belirlendikten sonra konunun sınırlarının

belirlenmesidir. Konunun ne kadar geniş ele alınacağı ise projenin teslim süresinin ne kadar olduğu ile ilgilidir. Belirlenen süreye göre konunun sınırlandırılması gerekmektedir.

  • Konu sınırlandırması yapıldıktan sonra projenin amacı da belirlenmeli ve amaca,

konuya uygun bir taslak metin oluşturulmalıdır. Taslak metin, danışman hoca ile birlikte değerlendirildikten sonra son aşama olarak bitirme projesi bitme aşamasına getirilir ve son halini alır. Kaynakça da eklendikten sonra proje sunuma hazır hale gelir.

Bütün aşamalar tamamlandığına göre bundan sonra artık projenin teslimi ile ilgili konuların incelenmesi gerekmektedir. Teslim tarihi, sunum konusunda hocanın belirlediği özel şartlar ve iyi bir sunumun nasıl olacağı gibi faktörler öğrenilerek sunum aşamasına geçilir.

BİTİRME PROJESİ ŞARTLARI ve TESLİMİ

Bir öğrencinin bitirme projesi alabilmesi için mensubu olduğu üniversitenin belirlediği krediyi tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenci krediyi tamamladığı zaman proje hazırlayıp mezun olmaya hak kazanır. Bu şartı öğrenci yerine getirmediği sürece bitirme projesi almaya hak kazanamaz. Projenin konuları bölüm öğretmenleri ya da bölüm başkanlığınca da belirlenebilir. Yine teslim edilirken de bölüm başkanlığına teslim edilir. Teslim edilmezse başarısız sayılır ve mezun olamaz. Mezun olabilmesi için yeni bir dönemde tekrar proje hazırlaması gerekir. Kabul edilen proje komisyon tarafından incelenir ve komisyon kararıyla başarılı ya da başarısız sayılır. Bu komisyon üç ya da daha fazla üyeden oluşabilir. Proje yönlendirilmesi, programlandırılması, teslim koşul ve formatı kurulda kararlaştırılarak özel esaslarla düzenlenir. Tek başına başarılı olamayan öğrenci kurul kararıyla grup çalışması içinde tekrar proje hazırlamaya yönlendirebilir. Başarılı olması durumunda mezun olma imkanı sağlanabilir.

Bütün aşamalar ve teslim süreci ile uzun bir yol olan bitirme projesi, iyi ve planlı bir çalışma ile okulun sorunsuz bir şekilde bitirilmesini sağlayacaktır.